Gå til sidens hovedinnhold

For omgivelsene blir det etter hvert umulig å skjønne hvordan sittende ledelse kan være i stand til å bygge en ny sykehusstruktur i tråd med helseministerens beslutning

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

(Helgelendingen)

Når skal nok være nok?

Helgelandssykehuset sliter med betydelige utfordringer. Sist ut i en etterhvert lang rekke saker som svekker sykehusledelsens troverdighet og omdømme er eiendomsdirektør Bjørn Bech-Hanssens ubegripelige valg om også å tiltre som styreleder i Rana kommunes eiendomsselskap. Den nye HR-sjefen får kontorsted på Mo i Rana til tross for at HR-avdelingen har tilhold i Mosjøen. Til slutt nevner vi at en midlertidig ansatt kommunikasjonssjef får statsministerlønn og vel så det.

Alt dette er etter det vi skjønner velsignet av sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir. Det er grunn til å spørre om man har mistet gangsynet. Vi stiller også spørsmål ved sykehusstyrets handlekraft og evne til å ta en aktiv rolle for å forhindre flere saker som kun er egnet til å svekke sykehusets omdømme, ledelsens troverdighet og dermed også muligheten til å bygge en ny sykehusstruktur i tråd med helseministerens beslutning.

Det er intet mindre enn oppsiktsvekkende at eiendomsdirektør Bjørn Bech-Hansen takker ja til å påta seg et verv som styreleder i Rana kommunes eget eiendomsselskap. Hvorvidt det er juridisk greit eller ikke, spiller ingen rolle. Hele poenget er at det legger en ny alen til den mistilliten som råder mellom lokalsamfunnene og sykehusledelsen. Det bidrar til å sette hele sykehusprosjektet i spill og det framstår som ubegripelig at rolleforståelsen er så svak.

Vi legger til at Helgelandssykehuset er under politietterforsking på grunn av mistanke om lekkasje av pasientopplysninger, foretaket granskes av Helsetilsynet og av Datatilsynet, arbeidsmiljøet er tynnslitt og man har en tarmkreftkirurgisk der Helse Nord til slutt ikke så annen utvei enn å instruere både ledelsen og styret i Helgelandssykehuset.

For omgivelsene blir det etter hvert umulig å skjønne hvordan sittende ledelse kan være i stand til å bygge en ny sykehusstruktur i tråd med helseministerens beslutning. Ikke minst fordi suksessen med et slik byggverk står og faller på omgivelsenes tillit. Det kan sykehusledelsen og sittende styre umulig ha skjønt. Hadde man gjort det ville ikke Bjørn Bech-Hanssen sett det som uproblematisk å gå inn som styreleder i et kommunalt eiendomsselskap i Rana. Faren for å komme i en dobbeltrolle er overhengende, og en allerede tynnslitt tillit blir enda tynnere. Den nye HR-sjefen burde på eget initiativ skjønt at hans kontorsted skal være i Mosjøen og sykehusdirektøren burde avslått å lønne et kommunikasjonsmenneske med 1,8 millioner kroner, pluss fri bolig på Mo og gratis hjemreise til Oslo.

Vi spør oss når nok er nok? Det må tas grep, og det finnes neppe noen annen utvei enn at Helse Nord rydder opp og setter skapet på plass. Helgelandssykehuset framstår som et dårlig sirkus. Taperne i denne forestillingen er innbyggerne og pasientene på hele Helgeland.