– Skal vi lykkes med å ta nye steg i det grønne skiftet gjennom lokal verdiskapning må det legges til rette for at regulerbar vannkraft har konkurransedyktige vilkår, sier daglig leder i Helgeland Kraft Vannkraft AS, Torkil Nersund i en pressemelding.

Nylig hadde Helgeland Kraft besøk av partileder Sylvi Listhaug og stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar fra Fremskrittspartiet. Da presenterte Nersund strategien bak å bygge denne type unike kraftverk, i tillegg til hvilke ambisjoner selskapet har for å fortsatt være en drivkraft for verdiskapning på Helgeland.

I pressemeldingen heter det at Nersund var klar på at Helgeland Kraft skal være en drivkraft i elektrifiseringen av Helgeland, og ikke minst i utviklingen av Helgeland som landets fremste fornybarregion. For å kunne oppnå disse ambisjonene var budskapet fra Nersund til Listhaug at rammebetingelsene for regulerbar vannkraft må endres.

– Vårt lokale overskudd av fornybar energi er et konkurransefortrinn som kan få stor betydning for utviklingen av Helgeland, heter det i pressemeldinga.

Videre heter det at Sylvi Listhaug har forståelse for utfordringene til vannkraftbransjen, og er tydelig på at hun ønsker å jobbe for at all fornybar kraftproduksjon likestilles med tanke på skatt, avgiftslettelser og økonomiske støtteordninger.

Hanne Dyveke Søttar er meget godt kjent med både Bjørnstokk kraftverk og de andre kraftverkene som Helgeland Kraft har bygd de siste årene. Listhaug lot seg også imponere, og viser til at nytenking og tilpasningsevne er viktige egenskaper i et samfunn der behovet for fornybar kraft kommer til å øke voldsomt i årene som kommer.

– Det er hyggelig at det vi gjør på Helgeland blir lagt merke til, sier Nersund i pressemeldinga.

– For oss gjelder det fortsette å tørre tenke nye tanker og tørre å drømme. Det er slik vi sammen kan skape endringer og bidra til utviklingen av et fornybart og verdiskapende Helgeland.