Fornøyde etter møte om justeringer i kollektivtransporten på Helgeland: – Vi må dra sammen for å lage et godt tilbud

Fylkesråd Bent-Joacim Bentzen (Sp) fikk flere innspill på ønskede justeringer i kollektivtransporten på Helgeland. Alstahaug-ordføreren synes at møtet var konstruktivt og godt.