Forskernes kjempetabbe kan ha gitt oss koronavaksinen som endrer alt