(Helgelendingen)

Alle har rett til kvalifiserte lærere, uavhengig av hvor i utdanningsløpet man befinner seg eller hvor man bor, men i årene som kommer står utdanningssektoren overfor store rekrutteringsutfordringer.

Mangel på lærere i Norge er kritisk, spesielt i distriktene. I Nord-Norge mangler vi nå hele 900 lærere. Da er det helt absurd å avvikle Campus Nesna som har forsynt hele Helgeland med lærere og utført sitt samfunnsoppdrag i 100 år, i en region der behovet for kvalifiserte lærere er størst. Et geografisk klasseskille er faktisk nå i ferd med å få feste seg i landet vårt og tar direkte kvelertak på distriktene.

Norge er et langstrakt land og vi har derfor naturligvis også en langstrakt kyst. Så for oss som bor på Helgelandskysten og har tilgang til både sjø og båt, så er Nesna sentralt. Her er transport og samferdsel av avgjørende betydning for valg av studiested. Å flytte lærerutdanninga bort fra Nesna og sentralisere mesteparten eller alt til Bodø, er ikke å styrke og videreutvikle lærerutdanninga i vår region Helgeland, men ei avvikling. Å måtte fly studenter fra Helgeland opp til Bodø for å delta på samlinger er mildt sagt en svært dårlig ide. Den er ikke bærekraftig verken i forhold til miljø eller økonomi, og særdeles ikke bærekraftig for studentenes økonomi.

Tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen uttalte i 2016 følgende: «Strukturen i høyere utdanning er et politisk ansvar og ikke noe en statsråd kan løpe ifra». Dette var jo betryggende å høre. For ett ord er ett ord, spesielt når det framsettes av våre fremste rikspolitikere?

Så tar forskings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø over og skriver brev til styret i Nord universitet, der hun peker på Stortingsmelding 18 som sier: «Konsentrasjon for kvalitet, strukturform i høyere utdanning viser at tilgangen til høyere utdanning skal være god over hele landet, og institusjonenes regionale rolle skal videreutvikles». Da ble vel skapet satt på plass og retningslinjene for styret gitt?

Men hva skjedde så? Styret og rektor overser glatt samfunnsoppdraget de har fått fra sine eiere som er regjeringa, og kjører i helt motsatt retning. De velger ikke å følge statsrådens oppfordring og har ikke engang fått seg forelagt en konsekvensanalyse i en sak som får så store negative samfunnsmessige konsekvenser for en hel landsdel.

Statsråden er generalforsamling for styret og kunne og burde ha grepet inn for lenge siden. Så det må være betimelig å spørre om det har gått prestisje i saken, og om Helgeland med sine 80.000 innbyggere skal ofres for prestisjens skyld?

Min appell til Utdanningskomiteen på Stortinget skrev jeg i eventyrsjangeren og eventyret fikk tittelen «Eventyret om Nesna basert på en sann historie». Men historien om Nesna og prosessen som har foregått, likner for øyeblikket mer på en blanding av grøsser og krim i ren og skjær Agatha Christie stil.

Det som har kommet fram i lyset, etter hver som historien nå nærmer seg ei avslutning, har alle kjennetegn på et trusselregime og stygt spill fra makthaverne. De har manipulert med tall og fakta, løyet om kvaliteten på studentene, men det verste er at det tilsynelatende ser ut som de også har et planlagt drap på samvittigheten. Og hvem skulle så bli tatt av dage? Jo, det var Campus Nesna.

Heldigvis; mange observante mennesker som var glade i Campus Nesna og som så verdien av alt det den mestret og beriket samfunnet rundt seg med, avslørte til slutt dette spillet. Helgelendingen var slettes ikke så lettlurt allikevel.

Finnes det så formildende omstendigheter her? Kan vi kanskje kalle det et forsettlig eller uaktsomt drap? Nei, drapsforsøket virker planlagt. Juridisk sett må dette derfor karakteriseres som et overlagt drap, der en liten håndfull mennesker i lag med ministeren, har jobbet systematisk og målrettet for å klare å avlive Nesna.

Et av de sterkeste bevisene for dette er Kunnskapsdepartementet og ministerens inngripen i UiT autonomi, ved at de har bedt UiT om å holde seg unna Nesna og Helgeland. Ministeren kan i beste fall ikke beskyldes for å være løsningsorientert. For det er ingenting av det hun har uttalt hittil, for å (bort) forklare hvorfor hun ba UiT om å holde seg unna, som tilsier at intensjonen hennes var å komme Nesna og Helgeland til unnsetning.

Alle politiske parti i Nordland fylkesting er enige om at nedleggelse av Nesna er et feilgrep og vedtok enstemmig 23. oktober uttalelse om å stoppe nedlegging av utdanningstilbud på Helgeland. Innbyggerne på Helgeland har derfor trua på at våre fremste folkevalgte, velger å lytte til et helt fylke den 12. november når saken skal opp i Stortinget.

Jeg tillater meg derfor å skrive historien om Nesna ferdig på forhånd og holder fast ved eventyrsjangeren: «Nesna var seiglivet og overlevde mot alle odds og kunne lykkelig fortsette med å utføre sitt samfunnsoppdrag til glede og nytte for hele landsdelen.

Snipp, snapp, snute, ferdig snakka!

Merethe Paulsen Blomstervik
For Utdanningsforbundet Sør-Helgeland