(Fredriksstad Blad)

Fortsatt blir kvinnelige soldater i den norske førstegangstjenesten seksuelt trakassert og voldtatt av mannlige soldater, uten at ledelsen reagerer effektivt.

«Jeg følte meg ikke trygg, og er ikke alene om det.» Sitatet tilhører Silje Falmår, og i en lang reportasje i Dagsrevyen, 18. februar, kunne hun fortelle at hun snakket på vegne av flere. Bakgrunnen er hennes egne og andres erfaringer fra førstegangstjenesten i Hæren og Stridstrenbataljonen i 2021 og 2022.

I løpet av ett år fikk ledelsen i bataljonen gjentatte meldinger om flere tilfeller av seksuell trakassering og overgrep i denne militæravdelingen. Varslene sendte Silje Falmår på vegne av elleve kvinnelige soldater i bataljonen. Varslene inneholdt blant annet opplysninger om tre innmeldte voldtekter. Hun sa fra til sine sjefer i Hæren en rekke ganger, men mener at Forsvaret ikke tok tak i det som skjedde.

Silje Falmår sier det ikke er trygt for unge kvinner å gå inn i førstegangstjenesten. Det hersker en machokultur, en ukultur, en språkbruk og et negativt kvinnesyn, hos en del mannlige soldater. Seksuell trakassering kommer ofte til syne.

Siden desember måned har han blitt bedt om å komme i NRK-studioet, for å kommentere påstandene. Han vil ikke møte opp.

Bataljonssjef Nina-Sofie Berg vil ikke si at det er en ukultur i bataljonen. På spørsmål fra NRK om hvorfor de ikke klarte å etterforske og konkludere før de aktuelle soldatene, som sto bak den seksuelle trakasseringen, skulle dimitteres, svarer Berg: «Fordi det var såpass tett opp mot jul. Vi hadde ikke kapasitet for å gjøre den jobben på det tidspunktet.»

Hva kunne være viktigere å ta tak i enn nettopp dette? Skulle bataljonssjefen øve julesanger med soldatene? Var det der prioriteringen lå?

Knut Storberget, leder for Forsvarskommisjonen, reagerer sterkt på det som har kommet frem. «Det er helt uakseptabelt at så unge mennesker skal utsettes for slike skrekklignende situasjoner. Det gir ingen operativ evne på det norske forsvaret,» sier han. Han mener det er et stort og alvorlig ledelsesansvar som det norske forsvar er nødt til å gripe fatt i.

Så hva sier så lederen? Den øverste sjefen i Forsvaret, Eirik Kristoffersen. Siden desember måned har han blitt bedt om å komme i NRK-studioet, for å kommentere påstandene. Han vil ikke møte opp.

Hvor mange stjerner bør fjernes fra Kristoffersens uniform, på grunn av hans unnfallenhet og manglende handlekraft? Eller for å være mer presis: Når vil regjeringen, ved forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), ta ansvar, gi Kristoffersen avskjed på grått papir og utlyse stillingen på nytt?

Unge mennesker bør holde seg unna forsvaret!