Flere bedrifter, organisasjoner og institutter er organisert i nettverk med kontorer over hele landet. Blant annet vårt institutt, NIBIO, Norsk Institutt for Bioøkonomi. Kontorer på fire steder i Nordland og Trøndelag er vår styrke og gjør oss synlig.

Nord universitet ble dannet ved at flere høyskoler gikk sammen. De fusjonerte sammen i et nettverk med universitetsoverbygging. I intensjonsavtalen uttrykkes det tydelig: alle eksisterende studiesteder skal bestå, styrkes og utvikles. Geografien tilsier at Nord universitet må være synlig og tilgjengelig, levere undervisning og initiere forskning der folk bor. Det vil styrke universitetet sin legitimitet og troverdighet på eget samfunnsmandat.

Nord universitet har levd godt på dette mandatet. Blant annet har sykepleiere fra Helgeland som er utdannet i Sandnessjøen i svært stor grad blitt boende på Helgeland (93%), og Nesna har vært garantisten for lærerutdanning i regionen i 101 år.

Styret i Nord Universitet har i styremøte den 30. april 2019 vedtatt å sende konstituert rektors Hanne Solheim sitt forslag til ny studiestedstruktur ut på høring. Forslaget innebærer at Nord Universitet vil bygge ned sine fagmiljø på Helgeland og sentralisere til Bodø og Levanger. Det foreslås at hele virksomheten ved den tidligere Høgskolen i Nesna avvikles, og at sykepleierutdanningen i Sandnessjøen legges ned.

Til styresaken ligger «Rapport fremtidig studiestedstruktur». Den viser til økning i antall avlagte ph.d fra 8 i 2016, via 15 i 2017 til 30 i 2018. Videre har antall publikasjonspoeng økt med 38 % siste år. Nord universitet har flere prestisjefylte forskningsprosjekter som de leder og får finansiert gjennom EU og Norges forskningsråds Toppforskningsprogram. Ved Nord universitet har aktiviteten økt, flere studenter blir uteksaminert. Rapporten viser pluss og positiv utvikling på alle målepunkter.

I Nordland er det få FoU miljøer og vi i NIBIO mener at vi og samfunnet trenger dem som er. NIBIO på Tjøtta har tidligere samarbeidet godt med Høyskolen på Nesna om blant annet studie i matkultur. Studie resulterte i flere lokale bedrifter som tar vare på mattradisjoner. I dag samarbeider NIBIO med Nord universitet innen flere fagområder fra ulike studiesteder.

Vi er bekymret for at de eksisterende fagmiljøene ved studiestedene på Helgeland svekkes ytterligere og mener at campus på Nesna og sykepleierutdanningen i Sandnessjøen skal bestå og videreutvikles som studiesteder for å bidra til å gi Helgeland nok lærere og sykepleiere også i framtiden. Tilgjengelighet til utdanning trengs over hele landet og derfor vi forventer at styret ved Nord universitet avviser rektors forslag til strukturendring av studiesteder, alternativt utsetter forslaget for grundigere utredning.