Framdrift som planlagt for Helgelandssykehuset på Mo: Ny sterilsentral er tatt i bruk og to operasjonsstuer skal være klare før jul