Fredrik, Jan Ove, Stig og Lars vil sammen med 9 andre bli vaktmester i kommunen