Frps Kari Kjønaas Kjos løfter saken rundt fagsjef, Helgelandssykehuset og varslingene knyttet til Sandnessjøen, inn til helseministeren

- Mener statsråden det er full åpenhet og trygghet i helsevesenet for ansatte som sier fra når de mener noe kanskje ikke er faglig godt nok?