(Helgelendingen)

[AVISA NORDLAND] Flere svenske hunder deltok i på ei hundeutstilling i Nord-Norge. Det har skapt uro blant svenske hundeeiere, skriver svt.se.

Det var for to uker siden at hunder fra Norrbotten deltok i Nord-Norge på ei utstilling. Etter at svenskene kom hjem, fikk de beskjed om at en av de norske hundene hadde blitt alvorlig syk med samme symptomer som har tatt livet av flere hunder.

- Man blir urolig for at hundene skal bli syke, ikke bare for egne hunder men også for de i nærheten, sier Gabrielle Holmström, leder i Kennelklubben norra Norrbotten.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Sverige har ingen tilfeller av hundesykdommen, ifølge svt.se.

Holmström opplyser at ingen av hundene som deltok i Nord-Norge har påvist sykdomstegn.

102 hunder

Mattilsynets kartlegging av den dødelige hundesykdommen viste fredag at minst 102 hunder har hatt blodig diaré så langt.

De registrerte sykdomstilfellene har varierende alvorlighetsgrad, skriver Mattilsynet i en statusoppdatering. Det er fortsatt uvisst hva smittekilden er.

– Vi leter fortsatt bredt etter mulige årsaker. Vi opprettholder våre råd til hundeeiere om å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd, slik at man har kontroll på dem, sier Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver og veterinær i seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

– Hunder som viser sykdomstegn, bør som vanlig tas med til veterinær så raskt som mulig, sier han.

Fakta om hundesykdommen

* Minst 26 hunder over hele landet har dødd etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden. Enda flere har fått symptomene.

* Det mulige utbruddet ble offentlig kjent 4. september, men de første enkelttilfellene kom rundt to uker tidligere.

* Symptomene er blodig diaré og/eller oppkast samt raskt forverret allmenntilstand.

* Flere av hundene har hatt et sykdomsforløp på ned til 24 timer fra symptomene har dukket opp til døden inntraff.

* Flere hunder har også blitt friske etter rask behandling hos veterinær. Alvorlighetsgraden er svært varierende.

* Det er foreløpig ikke klart om det er et virus eller en bakterie som forårsaker sykdommen, men det raske forløpet kan tyde på at det er et virus.

* Veterinærinstituttet har påvist bakterien Providencia alcalifaciens i sju av hundene som er obdusert. I flere av de obduserte hundene er det også gjort funn av bakterien Clostridium ferfringens. Men det er ikke klart om bakteriene er årsaken til utbruddet.

* Veterinærinstituttet har foreløpig ikke funnet holdepunkter for at hundene er forgiftet eller at utbruddet skyldes en bestemt type fôr.

* Det er meldt om sykdomstilfeller i Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

* I en ny statusrapport tirsdag slo Veterinærinstituttet fast at det kan utelukkes at hundedøden skyldes algeforgiftning. Det er heller ikke noe som tyder på flåttbårne sykdommer, miltbrann eller harepest. Det er heller ikke funnet sammenheng mellom hundesykdommen og E. coli på mennesker.

Kilder: NTB, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og AniCura.

Minst 20 døde

Den dødelige hundesykdommen begynte å spre seg i slutten av august. Det er påvist sykdomstilfeller over hele landet. Så langt har et tjuetall av de syke hundene mistet livet etter å ha blitt rammet av blodig diaré.

Veterinærinstituttet har obdusert 14 av de døde hundene. Samtlige av disse viser samme tegn på blodig tarmbetennelse. Veterinærinstituttet har også påvist bakterien Providencia alcalifaciens hos ni av de døde hundene samt hos én hund som fortsatt lever.

Veterinærinstituttet gjør nå grundige analyser av bakteriefunnene, i samarbeid med Veterinærhøyskolen. Nye prøvesvar ventes de nærmeste dagene.

Ukjent smittekilde

Ekspertene kan likevel ikke fastslå at det er Providencia alcalifaciens som er årsak til sykdommen. De har heller ikke fått klarhet i hva smittekilden er.

Så langt er det ikke avdekket fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med hensyn til alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, turområder og lignende.

Et omfattende arbeid er satt i gang for å systematisere data om de syke hundene og finne eventuelle fellestrekk eller forbindelser mellom dem.

Spørreskjemaer er sendt ut til rundt 2.000 veterinærer i håp om å få inn flere opplysninger.

Ikke veldig smittsomt

Så langt har det i de fleste tilfeller vært slik at der flere hunder bor i samme dyrehold, er bare én hund blitt syk. Dette kan ifølge Mattilsynet tyde på at det ikke er snakk om en sykdom som er veldig smittsom mellom hunder.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet har i tillegg vært i stand til å utelukke en rekke spor:

* Parvovirus er et kjent virus som kan gi blodig diaré hos hunder. Men de fleste norske hunder er vaksinert mot dette, og det er ikke påvist parvovirus i noen av hundene som er blitt testet. Dermed utelukkes dette som forklaring.

* Veterinærinstituttet utelukker nå også kjente parasitter som Giardia og Cryptosporidium.

* Fra før er miltbrann, harepest, Campylobacter, Salmonella, algeforgiftning og flåttbårne sykdommer blitt utelukket. Det er også utelukket at de kan være snakk om forgiftning med rottegift eller lignende.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet varsler at de ikke vil komme nye oppdateringer om sykdommen før neste uke.