Det skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

Fylkeskommunen skriver at alle rutene vil bli kjørt, men at kapasitet, frekvens, oppstart- og avslutningsdato tilpasses etter forespørselen.

For ferjeruta Søvik - Austbø - Flostad vil lørdagsrute vinter også gjelde i sommer. Det iverksettes ikke utvidet drift med B-ferja på lørdager. Sommersesongen for 2020 for ferjeruta Tjøtta - Forvik med mellomsteder blir 22.06.2020 - 31.08.2020. Antall turer per dag blir som opprinnelig sommersesong, men dato endres altså, skriver fylkeskommunen. Den samme sommerperioden blir gjeldende for den korresponderende ferjeruta Andalsvåg - Horn, og for Nesna - Levang.

Det blir senere oppstart på ferjestrekningen Tjøtta - Igerøy med ny sommerperiode 22.06.20 - 16.08.20. Perioden blir lengre med sommertrafikk lengre ut i august.

– Vi står i en spesiell situasjon i Nordland og Norge for øvrig som følge av korona. Dette går spesielt utover næringsliv og reiseliv, som er i en prekær situasjon. Vi ønsker å være en hjelper for disse næringene og har derfor vedtatt å ikke innføre sommertakst på fergene i 2020, forteller fylkesråd for samferdsel, Bent-Joachim Bentzen, til NRK.

Fylkeskommunen ber om forståelse for tiltakene.