Hei, og takk for din henvendelse. Jeg har lest brevet ditt, og sett de fine videoene fra Nord-Solvær. Når det gjelder den konkrete saken, har jeg tillit til at fylkesråden følger opp slik fylkestinget ble orientert om under samlingen i Sandnessjøen i juni, gjennom dialog med kommunen og berørte parter, og jeg går ut fra at alle parter er løsningsorienterte. Jeg har stor forståelse for at man kjemper for tilbud man bruker i eget lokalsamfunn, det har jeg selv relativt god erfaring med fra egen hjemkommune. Samtidig vet vi at fylkeskommunen har måttet og fortsatt må redusere kraftig i driftsbudsjettet innen området samferdsel, og denne utfordringen er det mange som kjenner på kroppen i vårt langstrakte fylke, både når det gjelder ferje, båt, buss og vei.

Jeg vil etterspørre saken i våre interne partimøter med fylkesrådene når disse tar til igjen etter sommerferien, og utover det vil jeg tro at ordfører og fylkesråd har kontakt.

Like etter svarer Tore Larssen fra Nord-Solvær følgende:

Takk for raskt og godt svar, det setter jeg pris på. Det kan gå forlangt å diskutere realitetene her, men det er mange som er hoderystende til saksbehandlingen her. Vi setter vår tillit til at denne saken får et godt utfall, som begge parter kan leve med

Les også

Samferdselsrådens forsøk på å nedlegge distrikts Nordland