Fylkesrådet har lyttet til fergeopprøret langs kysten, og skrur prisene kraftig ned.

– Takstøkningen vi foreslo var påtvunget oss av den økonomiske situasjonen som kom etter Regjeringens kutt på nærmere en halv milliard kroner. Vi ser imidlertid at dette ble urimelig for kystbefolkning og næringsliv. Vi går derfor tilbake på dette, og vil da ikke få samme prisøkning som sammenliknbare fylker. Vi reduserer prisene så snart som mulig, så snart billettsystemene der ute tillater det, sier fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen (Sp) i en pressemelding.

Freder de lengste strekningene

De nye takstene slo kraftigst ut for de lengste ferjestrekningene. Dette tar samferdselsråd Bentzen grep om, og vil sette et «tak» på takstsonene som regulerer billettprisene.

– Det betyr at de som bor ytterst, i tillegg får redusert pris fra 2019-nivå, det gjelder spesielt Træna, underbygger Bentzen.

Innfører sommertakster

De økonomiske utfordringene har ikke blitt endret, og når fylkesrådet nå skrur tilbake ferjetakstene, innfører de en egen sommertakst gjeldende i juni, juli og august. Denne takstøkningen vil være på mellom 15 og 20 prosent fra 2019-nivå. Altså fortsatt lavere enn dagens priser.

– For å ta unna den økte sommertrafikken, setter vi hvert år inn fem ekstra ferjer i sommersesongen. Det koster mange millioner kroner hvert år. Det er mer rettferdig at disse kostnadene i større grad påføres dem som bruker ferjene på sommeren, altså turister og feriefolk. På den måten prioriterer vi å holde igjen på prisene de resterende ni månedene, for innbyggere som er avhengig av ferjen hele året, argumenterer Bentzen.

Ber Regjeringen ta grep

Når fylkesrådet nå justerer takstene tilbake, har Nordland fylkeskommune løst problemet midlertidig, ved å bruke av bufferen for økte drivstoffpriser.

– Nå avventer vi videre dialog med regjeringen i saken. Vi har gjort det vi har mulighet til, men kommer ikke i mål uten at også Regjeringen nå prioriterer befolkningen langs kysten, avslutter fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen.

Fakta

  • Reduserer prisen ned til 2019-nivå, regulert for prisvekst som er på 3,1 %. Altså vil prisene for ferge januar-mai og september-desember ligge på omtrent samme nivå som 2019.
  • Egen sommertakst, en økning i pris på 15-20 % i juni, juli og august fra 2019-nivå (likevel fortsatt lavere enn dagens priser).
  • Fem ekstra ferger i drift i sommermånedene, fører til økte kostnader. Men man ønsker fortsatt å bevare sommerfergene for å fortsette reiselivssatsingen.
  • Den differensierte prissettingen er sjekket ut og godkjent av vegdirektoratet.
  • Nordland fylkeskommune setter et tak på sonene, og de lengste strekningene vil dermed få ytterligere redusert pris. Dette for å ivareta de som bor ytterst, og som har størst kostnader.
  • Totalt vil endringen bidra til en bedre fordeling på fergeutgifter i Nordland.