Gå til sidens hovedinnhold

Fylket går for bygging av ny bru over Herøysundet

Bygging starter i 2022, står i det i økonomiplanen for Nordland fylkeskommune.

I arbeid med rehabilitering av den eksisterende brua over Herøysundet, ble det oppdaget større skader på brua enn først antatt, noe som gjør det nødvendig å bygge ei ny bru.

Frem til ny bru er på plass vil eksisterende bru overvåkes og følges opp slik at trygg ferdsel ivaretas. Dette er et kostnadskrevende prosjekt, men må prioriteres. Ei ny bru over Herøysundet vil bety en mye tryggere ferdsel for myke trafikanter, og være viktig for næringstrafikken til og fra lakseslakteriet på Herøy.

Kostnadsrammen er beregnet til 300 mill. kr fylkeskommunen har fått 20 mill. kr i statlige tilskuddsmidler til prosjektet.

Fylkeskommunen foreslår å bruke 1,9 milliarder kroner på bru, tunnel- og rassikring de neste fire årene.

– Nevernes bru og Herøysundet bru skal bygges ny, og vi har satt av 372 millioner kroner til disse to alene. Og vi fortsetter det økte trykket på vegvedlikehold. Flere kilometer fylkesveg vil få nye stikkrenner, nye autovern og asfalt når vi bruker 600 millioner kroner de fire neste årene for å ta inn noe av etterslepet på fylkesvegene. I tillegg vil vi bruke 270 millioner på gang og sykkelveier og andre miljøtiltak, sier fylkesråd Svein Eggesvik i en pressemelding.

Les også

Går mot lysregulering av trange bruer på Herøy: – Helt utrolig at det har gått så bra

Kommentarer til denne saken