Gå til sidens hovedinnhold

Går mot forslag om portforbud

Fylkesrådet i Nordland går imot Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å kunne innføre portforbud som et virkemiddel for å hindre virusspredning.

(Helgelendingen)

(AvisaNordland): I høringssvaret til «Forslag om endringer i smittevernloven, åpning for innføring av portforbud», gir fylkesrådet tydelig beskjed til sentrale myndigheter.

- Portforbud vil være et svært inngripende tiltak, og står etter fylkesrådets vurdering i strid med bestemmelsene i bestemmelser i Grunnloven, den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) og Barnekonvensjonen, sier nestleder i fylkesrådet, Svein Eggesvik, i en pressemelding.

Eggesvik påpeker at et portforbud vil være et brudd med den gjensidige tillit som eksisterer mellom borgerne og myndighetene i det norske samfunnet.

- Erfaringene fra pandemien så langt, er at befolkningen i svært stor grad har tillit til myndighetenes råd og pålegg, og lojalt gjør sitt beste for å følge disse. Dette er en av kjerneverdiene i det norske demokratiet, som bygger på en gjensidig respekt og forståelse mellom innbyggerne og myndighetene, underbygger Eggesvik.

Fylkesråden påpeker at kommunene har gjort en svært god innsats for å bekjempe smitte, og har i all hovedsak hatt tilstrekkelig kontroll på pandemien i forbindelse med lokale smitteutbrudd.

- Dette skjer i et nært og godt samarbeid med de nasjonale aktørene. Dette bør fortsatt være en hovedstrategi i arbeidet med å slå ned pandemien, heller enn å innføre så inngripende tiltak, som store deler av befolkningen trolig vil ha svært vanskelig for å forstå meningen med, sier Eggesvik.

Kommentarer til denne saken