«Jeg hadde jo aldri tenkt at dette gikk an, at det kunne være bruk for meg i en annen jobb. Det er mange rundt som presser på, men som ikke ser hele mennesket. Her føler jeg på en måte at jeg blir bygd opp igjen». Dette sa en av våre deltakere i en av årets siste veiledningssamtaler.

Sentralt i Friskgårdens verdigrunnlag er å jobbe med hele mennesket, slik som deltakeren vår påpeker. Vi bruker begrepet deltaker istedenfor klient eller bruker. De vi møter skal være aktive på sin egen vei mot målet om deltakelse i arbeidslivet. Vi tror på verdien av gode prosesser og det å la hver enkelt få utforske hva de tror vil være gode løsninger for seg selv - med god støtte og veiledning på veien.

Det handler om verdighet - om å få være mer enn arbeidsledig. Mer enn sykmeldt. Mer enn hullene i CV’en - hull som skjuler spor av levd liv, av å være menneske. Mennesker som deg og meg.

Som han, som ble rammet av sykdom og ikke kunne gå tilbake til jobben sin. For litt siden tvilte han på om noen kunne ha bruk for ham. Etter å ha blitt matchet med en bedrift med behov for hans kompetanse, er han nå på vei tilbake til arbeidslivet, i et annet yrke.

Som regel kan vi mer enn vi tror. Alle har en godfot - men noen ganger trenger vi støtte så vi kan stå stødig på den. Noen som heier på oss. Som hun som har strevd med å finne sin plass i samfunnet, og ikke har fortalt noen at hun egentlig drømmer om en jobb innen transport. Takket være hennes mot, og en bedrift som så henne, har hun nå startet på veien mot fagbrev.

Snart begynner et nytt år, og utfordringene er mange i det norske arbeidslivet: blant annet er det noen som mangler jobb, mens andre mangler arbeidskraft. Vi vil oppfordre flere bedrifter til å gi folk en sjanse - se om igjen, forbi utfordringene og skape muligheter. For å sitere serien SKAM som gikk på NRK for noen år siden: ”Kanskje, hvis vi tror på det beste i andre mennesker, så er det det de vil vise oss”.

Stine-Marte W. Konradsen, veileder, Friskgården Helgeland