(Helgelendingen)

Saken har sitt utspring i Statens vegvesen sitt forslag for besparelser i 2019. Vegvesenet hadde som mål å spare 350 millioner kroner på å kutte antall trafikkstasjoner på landsbasis fra 74 til 52, og trafikkstasjonen i Sandnessjøen var blant dem som sto på kuttlista. Forslaget førte til store lokale protester, og i fjor sommer konkluderte samferdselsdepartementet med at de ikke kom til å gå for alle forslagene fra vegvesenet. De fleste av tjenestestedene som ble foreslått nedlagt skulle bestå, der iblant Sandnessjøen.

I etterkant har det likevel vært en del spørsmål rundt hvilke som trafikkstasjoner som ville bli nedlagt, og det ble også lagt fram forslag om endringer blant de trafikkstasjonene som ikke ble nedlagt, men som kun ville få endringer i tjenestetilbudet. I det opprinnelige forslaget ble det blant annet foreslått at hallkontroll, for lette kjøretøy skulle bli nedlagt i Mosjøen og Brønnøysund.

Da ville Mo i Rana være nærmeste tjenestested, men nå har FrP og regjeringspartiene blitt enige om å stoppe alle eventuelle endringer til et bedre alternativ kommer på bordet.

– FrP har hele tiden jobbet for å redusere behovet for å framvise kjøretøy, og vi har blant annet fått gjennomslag for typegodkjenning av bobiler. Det er en viktig forenkling, og vi må også finne bedre løsninger slik at reisetiden for oppkjøring til MC og tungbil ikke blir for lang. Hovedoppgaven er jo å gjøre hverdagen enklere for folk flest, ikke mer tungvint, sier stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar (FrP) i en pressemelding.

Hun får støtte fra Odd Langvatn i Vefsn høyre som synes det er flott at man har blitt enige om å sette eventuelle endringer på vent

– Det er nok en del ting som kan gjøres via PC og mobil, men det er viktig at vi får på plass ytterligere forbedringer før vi vurderer endringer ved trafikkstasjonene. Derfor er det viktig å avvente strukturendringene, sier Langvatn.

Også Franziska Wika i Vefsn Venstre og Hans Fredrik Grøvan fra KrF støtter opp om vedtaket.

– Det er viktig å bevare arbeidsplassene i distriktene, samtidig som vi blir bedre på å ta i bruk digitale løsninger. Selv om vi nå setter disse endringene på vent betyr det ikke at vi slutter med å finne nye og bedre løsninger. Vi ønsker å sette kundene i fokus og finne gode løsninger for både brukere og for å opprettholde viktige arbeidsplasser i hele landet, sier Wika før Grøvan følger opp.

– Nedstenging av tilbud og strenge smittevernregler har skapt store køer, og det gjør at sertifikatet settes på vent for ungdommen. I en slik situasjon er det viktig at personellet på trafikkstasjonene kan konsentrere aktiviteten om å løse de daglige behovene, og at strukturendringer legges på is. Det viktigste nå er at folk og næringsliv får utført de daglige oppgavene på en best mulig måte.