(Helgelendingen)

Godt begrunna forbanna over nedlegginga av Nesna
Agenda Nord-Norge stilte 11. november spørsmålet om hva som er viktig for unge mennesker som skal velge jobb, utdanning og bosted. Svaret var klart:

1. Jobbmuligheter
2. Utdanning- og utviklingsmuligheter

Så kom venner, kjæreste og familie, osv i alt 11 faktorer nevnt. Svarene om at jobb, utdanning og utvikling rangeres høyt er neppe noen overraskelse. Men hva skjer i Nordland nå?

-Jo, de viktigste byggesteinene for unge mennesker som skal skape seg en framtid blir borte på Helgelandskysten, og andre steder i Nordland. Distriktene demonteres, det sentraliseres.

Nå skal lærerutdanninga på Nesna og sykepleierutdanninga i Sandnessjøen legges ned.

Representantene fra regjeringspartiene later som om de ikke kan gjøre noe for å opprettholde denne utdanninga, sjøl om vi mangler både lærere og sykepleiere i nord. De viser til universitetets autonomi, som nå plutselig betyr at regjeringa ikke kan bry seg. Selv om statsråden grep sendte brev som førte til at studiested i Trøndelag besto. Selv om statsråden grep inn og anmodet UiT om å holde seg unna Nesna. Selv om regjeringa kan blande seg inn i hvor politistudieplasser skal være.

Nordlandsrepresentantene fra Høyre og FrP glimret med fravær under debatten om en desentralisert høyere utdanning. Frps stortingsrepresentanter fra Nordland har rast mot nedlegginga i Nesna og Sandnessjøen i valgkampen. Men hvor var Dagfinn Olsen som nettopp stemte mot nedleggingen av Nesna i fylkestinget? Hvor var Hanne Dyveke Søttar som sier hun er mot nedleggingen, og prosessen som førte fram til Nord Universitets vedtak?

Selvsagt kan representantene regjeringspartiene stemme for forslagene som blir fremmet av blant annet Senterpartiet i denne saken. Dersom et flertall i regjeringspartienes stortingsgrupper har villet det.

Fakta er at et flertall i regjeringspartiene synes det er greit å legge ned høyere utdanning på Helgelandskysten. De syns det er greit at om lag 230 jobber forsvinner fra Nesna og omegn.

Kritikken og motmakta har vært tydelig. Folkeaksjonen har kjempet for det de har kjært, og for å få fram fakta i saken. I Nordland er både folkene og naturen sterke. I nord finnes både optimisme og kreativitet. Men nå er mange i nord forbanna. Godt begrunnet forbanna!

Nedlegginga av Andøya flystasjon, sammenslåinga av Troms og Finnmark, ambulanseflyene, politireformen og nå nedleggelser på Helgelandskysten. Tingretter, trafikkstasjoner, nedbygging av Brønnøysundregistrene, sykepleierutdanninga i Sandnessjøen og lærerutdanninga på Nesna.

«Det er for sent å snyte seg når nesen er borte.»

Dette ordtaket er sannere enn mye av det faktagrunnlaget som er bakgrunnen for nedlegginga av Nesna.

Det haster å berge lærerutdanninga på Nesna, og hvorfor skal de jobbene og den høyere utdanninga som finnes her i dag legges ned, for så å forsøkes bygd opp igjen etterpå?

Tilliten mellom Nord Universitetet og Nesna er borte, sier mange. De drar det fram som et argument for å legge ned dagens lærerutdanning, og heller prøve å bygge nye nytt på ruinene av 100-årig kompetanse og tradisjon.

Jeg tror at dersom forslag 1 (Ap, Sp og SV: "Stortinget ber regjeringen om å følge opp strukturmeldingen for høyere utdanning med en plan for hvordan man styrker studiestedenes regionale rolle, og der det beskrives hvordan de brede profesjonsutdanningene og den praksisnære forskningen skal styrkes for å sikre tilgang til desentralisert utdanning over hele landet. Fremtidig høyere utdanning på Nesna skal være en del av planen.") eller forslag 4 fra (Sp og SV: "Stortinget ber regjeringen om å stoppe den vedtatte endringen av studiestedsstruktur, ved campus Nesna og sykepleierutdanningen i Sandnessjøen, ved Nord universitet.") hadde blitt vedtatt i dag, ville tillitskrisen løse seg. Selv om ikke rektor ved Nord Universitetet vil si unnskyld, måtte både hun og styret innordne seg etter vedtakene, eller finne seg noe annet å gjøre.

Mulighetene for høyere utdanning i distriktene er selvsagt distriktspolitikk, men distriktspolitikk er ikke bare for enkeltsteder. Det er for verdiskaping i hele landet. Det må også understrekes at både Nesna og Sandnessjøen er steder med høy kvalitet på studiene.

Statsråd Trine Skei Grande forklarte i partilederutspørringa at studiestedet Nesna har veldig lave søkertall og problemer med å få fulltidsstudenter. Det stemmer ikke. Nesna har bedre søkertall enn Bodø på lærerutdanning. Nesna har også bedre tall for oppmøte, gjennomføring og studietilfredshet. Ingen skal være i tvil om at det er et studiested med høy kvalitet som legges ned. Ingen skal være i tvil om at det er regjeringa og regjeringspartiene som har ansvaret. Vi trenger ny regjering i dette landet, og jeg ser fram til 2021.