– Gunnlaugsdottir har tillatt uryddig håndtering av kreftkirurgisaken. Dette har vært med på å ødelegge foretaket sitt omdømme

Det er noe av det lokalpolitiker i Venstre, Hanne Nora Nilssen mener. Etter en rekke innsynskrav rettet mot de tre rapportene i saken om tarmkirurgien ser hun at Helgelandssykehuset fortsatt ikke følger lovverket vedrørende journalføring. – Det er kritikkverdig, sier hun.