Har brukt 20 måneder på å vurdere og sikre trafikkfarlig skolevei: – Vi ser at det kan være problematisk å sende 6‐åringer ut i trafikken

Foreldre til seksåringer på Tjøtta har siden februar 2019 forsøkt å få endret det de mener er trafikkfarlig vei for de yngste trafikantene som skal av og på skolebussen på FV 17. De ba derfor kommunen og Statens vegvesen om å se på saken. Foreløpig uten klare svar.