Har gjennomført møte med de eksterne tarmkreftekspertene: – Kvalitetsarbeidet fortsetter som planlagt

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir bekrefter at et møte med ekspertene fra St. Olavs hospital, Universitetssykehuset Nord-Norge og Oslo universitetssykehus ble gjennomført sist torsdag.