Som en følge av utviklingen i forbindelse med Russlands annektering av deler av Ukraina, og gassrøret i Østersjøen som har fått store skader, samt at flere droner har blitt observert, har man sett seg nødt til å øke beredskapen for oljeplattformer og oljebaser i Norge. Dette gjelder også for oljebasen på Horvnes i Sandnessjøen.

– Det har seg slik at Helgeland Havn har økt beredskapen på oljebasen i Sandnessjøen etter forespørsel fra myndigheter og fra oljenæringen. Det er Kystverket som har bedt oss om dette, sier Frank Karlsen i Helgeland Havn som er sikkerhetssjef for beredskapen.

Karlsen kan ikke kommentere hva den økte beredskapen går ut på, men han avkrefter at heimevernet er engasjert.

– Ut over dette er det ikke så mye jeg kan si, avslutter han.

Ny hverdag

Ordfører i Alstahaug kommune, Peter Talseth, kjenner ikke detaljene i beredskapen som er gjort lokalt, men sier til iSandnessjøen at det har oppstått en urofølelse av at det er en ny virkelighet som inntreffer.

– Jeg skjønner veldig godt at folk blir urolig. Det skjer mye hver eneste dag, og så raskt at en uro ser ut til å være den nye hverdagen for befolkning. Nå må vi bare takle dette og gjøre det beste ut av det. Det er ikke vi som legger premissene nå.

Må ivareta tryggheten

Talseth legger til at man skal være glad for at det reageres så raskt og alvorlig som det gjøres.

– Man prøver nasjonalt å på best mulig måte prøve å ivareta vår felles trygghet. Tiden vil vise om man har reagert for tidlig eller for sent, men det var ingen som kunne drømme om det som skjedde for to uker siden i Østersjøen. Det har ført til at vi nå er inne i en tid med mange utfordringer, avslutter han.

Det har foreløpig ikke lyktes iSandnessjøen å få en kommentar fra politiet.