Gå til sidens hovedinnhold

Har store behov for nye fosterhjem: – Har du kjærlighet og omsorg for et barn som trenger det?

I 2021 har Bufetat region nord som målsetting å rekruttere om lag 120 fosterhjem for å dekke behovet til barn og unge i landsdelen.

– Det å flytte barn fra foreldrene er det mest inngripende tiltaket barnevernet har. Omtrent 1 av 100 barn bor i fosterhjem i Norge, sier Ann Sissel Punsvik, leder i fosterhjemstjenesten i Bufetat, region nord.

Hun viser videre til at behovet for omsorg, trygghet og tilhørighet er grunnleggende for mennesker.

– Familie er en viktig arena for å dekke dette behovet. Når et barn ikke kan bo hjemme er det et mål for oss å skape en ordning som er mest mulig lik andre familier, slik at barna opplever å være del av en familie. En god relasjon mellom barnet og fosterfamilien, trygghet og tilhørighet er viktige for å gi barnet mulighet til å utvikle sin egen identitet og sosiale relasjoner.

Les også

Leif Henning (34) ble hentet av barnevernet: – Man kan elske et barn like høyt som om det skulle vært sitt eget

Utfordring

Det har vist seg over tid at det kan være en utfordring å rekruttere et tilstrekkelig antall fosterhjem som dekker de behovene barna har.

– Det er særlig vanskelig å finne fosterhjem til ungdom, søsken, barn med funksjonsnedsettelser og barn med minoritetsbakgrunn. Vanskelighetene med å finne fosterhjem som kan ta imot søsken, fører til at en del søsken ikke kan bo sammen i fosterhjem. Fosterforeldre må ha evne, tid og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem.

Alle kan søke

Alle som ønsker å bidra som fosterforeldre for barn og unge kan ta kontakt med Bufetat for en vurdering om dette blir riktig for begge parter.

– De fleste er par i aldersgruppen 40 til 49 år og har to eller tre egne barn. Fosterforeldre har som gruppe relativt god utdannelse og inntekt. Dette er imidlertid ikke kriterier for å bli fosterhjem. Vi har fosterhjem som er gifte, samboere, enslige, likekjønnede, ulike aldre. Medvirkning og samarbeid er sentrale for både barnet og fosterfamilien, sier hun.

  • 8 av 10 barn under 18 år som ikke kan bo hjemme hos foreldrene sine, bor i fosterhjem.
  • Totalt 10 569 barn og unge mellom 0–22 år bodde i fosterhjem ved utgangen av 2020, og 31 prosent av dem bodde i fosterhjem i familie eller nære nettverk.
  • Barn i fosterhjem i Norge fordelt på region (31.12.2020): region øst: 3.398, region sør: 2.247, region vest: 2.278, region Midt-Norge: 1.457, region nord: 1.189.

Hun legger til at fosterforeldre gjør en viktig innsats for samfunnet.

– De åpner hjemmet sitt for å skape en familieramme for barn som trenger det. De skal ta barnet inn som en del av sin familie og gi det omsorg, støtte og kjærlighet. Hjemmet må samarbeide med å åpne dørene også for andre parter som er involvert, og som skal ta avgjørelser med stor betydning for barnet og familien, Ann Sissel Punsvik, leder i fosterhjemstjenesten i Bufetat, region nord.

Les også

Vennegjengen har opprettet firma og kjøpt eiendommen som ingen ville ha: – Vi vil lage liv og røre her

Les også

Barnevernet fikk få bekymringsmeldinger i koronatiden: – Men nå ser vi imidlertid en radikal økning

Les også

Hyller foreldretilbud: – Dette er vårt tredje barn, men jeg føler likevel ikke at vi er utlært selv om vi har to fra før


Kommentarer til denne saken