Hareide om flyplass: – Oppstart vil kunne skje etter at forprosjektet er oppdatert og det er gjennomført en ekstern kvalitetssikring

Samferdselsminister Knut-Arild Hareide (KrF) sier at de jobber med å vurdere prosjekter til neste tiltakspakke.