Tørste helgelendinger tømte Havnafestivalen for sprit