Gå til sidens hovedinnhold

Helgeland Sparebank anker dommen som falt i tvisten mot Aqua Rock

Helgeland Sparebank har besluttet å anke dommen som falt i tvisten som var oppe i Alstahaug tingrett i mars.

Bakgrunnen for anken er å få avklart om avtalen som er inngått skal ha tidsbegrensning eller løpe til evig tid. En tidsbegrenset avtale vil gi muligheter for at andre aktører kan utvikle området i tillegg til Aqua Rock.

– Vi anker dommen med mål om å legge bedre til rette for god næringsutvikling. Vår eiendom er et attraktivt industriområde som kan være aktuell for annen virksomhet i tillegg til den som Aqua Rock representerer, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard.

Spørsmålet som var oppe for Alstahaug tingrett i mars var hvorvidt Aqua Rocks AS’ rettighet til å ta ut stein fra industriområdet Helgeland Sparebank eier på Strendene var tidsbegrenset, eller om rettigheten løp til evig tid. Helgeland Sparebank mener at det på tidspunktet avtalen ble inngått, var klart at avtalen skulle ha begrenset varighet. Tingrettens avgjørelse gir i prinsippet Aqua Rock rett til å ta ut stein fra eiendommen til evig tid, uten noen årlig minsteforpliktelse. I praksis medfører det at Helgeland Sparebank, som eier av tomten, har mistet all rådighet over denne.

Les også

Helgeland Sparebank tapte sitt søksmål mot Aqua Rock – Ilegges saksomkostninger på rundt 1,2 millioner

– Vi mener at tingretten både har misforstått sakens faktum og tolket avtalen feil, og ser nå frem til å få prøvd saken i neste instans, sier Nordgaard.

Bakgrunnen for at Helgeland Sparebank eier eiendommen, er konkursen i Coastbase Nordland AS. Tomten ligger i et attraktivt område, sentralt beliggende og med egen dypvannskai.

– Vi ser fram til en endelig klargjøring i retten som kan gi forutsigbarhet for framtidig kjøper og for Aqua Rock, sier Nordgaard.

Kommentarer til denne saken