Helgeland sparebank tapte sitt søksmål mot Aqua Rock – Ilegges saksomkostninger på rundt 1,2 millioner

Helgeland Sparebank saksøkte Aqua Rock for å frata selskapet retten til å ta ut stein på Strendene i Sandnessjøen. Nå er det avsagt dom i Alstahaug tingrett.