(Helgelendingen)

VTP vil jobbe for ETT felles sykehus på Helgeland, sentralt lokalisert, i Vefsn kommune primært. Klimaet for dette på Helgeland pr. i dag er dessverre utopi, og som det kan synes, også i uoverskuelig framtid.

Da er saken soleklar: INGEN funksjoner skal flyttes fra noen av sykehusene før endelig strukturvedtak er fattet, dvs. at alle tre sykehus i regionen inntil videre består som i dag. Om akuttfunksjoner mot all fornuft fjernes helt fra Mosjøen sykehus, skal Vefsn ha helikopter – og ambulanseflybase på Mosjøen lufthavn Kjærstad.

La det ikke være noe tvil: Det er et nærmest samlet storting, med AP, SP og Høyre i spissen, som over lang tid har planlagt, akseptert, tilrettelagt og effektuert at Vefsn gang på gang framstår som tapere i saker som fundamentalt angår våre innbyggere.

Helsetjenester, hvor et inkompetent flertall folkevalgte på Stortinget med enkle pennestrøk sørger for nedleggelse av sykehuset i Mosjøen, sørger for å vedta å flytte viktige helsefunksjoner, inklusive akuttberedskap, til utkanten av Helgeland, til Sandnessjøen. «Helgelands hovedsykehus lokalisert til Alstenøya». For en latterlig tanke, for en dårlig vits!

På Facebook-siden til «ETTgruppa», Ja til Ettsykehusmodellen midt på Helgeland, kom for noen dager siden et meget bra utlegg, litt «valgtanker» fra en av de ivrigste bidragsyterne på gruppa. Han skrev: «Forbausende mange statssekretærer, rådgivere og andre «småsjefer» dukker opp sammen med lokale partitopper. De «lytter og tar alt til etterretning». Dette gjelder vel både ang. sykehus, fengsel, industri på Halsøyleira og annet…».

Dette er vel så nært sannheten vi kommer, i forholdet storting / Vefsn kommune. Jeg personlig er sjeleglad at jeg ikke representerer noe moderparti på Stortinget, for, la oss bare innse det – ingen av disse ønsker Vefsn noe godt.

Det er stortingspolitikerne som har skapt det sterkt konfliktfylte klimaet mellom bysentrene på Helgeland med sine tankeløse og dumme vedtak, både i forhold til sykehus og flyplass.

Vedtak som alle rammer Vefsn, Mosjøen og Midt-Helgeland. At statsminister (og ikke minst, fylkesrådsleder i Nordland), «ikke er klar over et sterkt konfliktnivå på Helgeland», er for meg en gåte. Er det noen lokalt som ikke har presisert dette nok? For i så fall er det på tide at vi i Vefsn finner fram utestemmen!

Helse Nord og HSYK har valgt Vefsn, Mosjøen og Midt-Helgeland som salderingsposter i sykehussaken. Vefsn må begynne å «tale Roma midt imot». VTP skal, om vi kommer i posisjon etter valget, være pådriver for å forsterke svekkelsen av økonomien til Helse Nord, ved å sørge for i kommunal regi organisert rettledning og hjelp til pasienter som ikke kan få planlagte operasjoner ved Mosjøen sykehus ut av Helgelandssykehuset (HSYK) / Helse Nord, sørover, til andre helseforetak («Helseveien mot sør»).

Helse Nord og HSYK ønsker å la Vefsn forblø. Det skal ikke Helse Nord og HSYK ustraffet kunne gjøre lenger, ikke med politikere som etter valget våger å si fra!

VTP takker Alcoa for å ha kommet på banen med sitt utspill om sykehus og akuttberedskap. Alcoa Mosjøen er Nord-Norges største industribedrift, og er særdeles avhengig av et velfungerende helsevesen i Mosjøen, definitivt inkludert akuttberedskap. Og med akuttberedskap mener VTP sykehus, IKKE en ambulanse eller to i tillegg til hva som er fakta pr. i dag.

VTP ser fram til et sterkt og godt samarbeide med Alcoa i tiden som kommer, i forhold til sykehussaken.

Administrasjonen i ETTgruppa, Ja til Ettsykehusmodellen midt på Helgeland, har vært en klar og sterk stemme som har kjempet for Mosjøen sykehus, Vefsn kommune og Midt-Helgeland.

ETTgruppa har virket mer samlende i sykehussaken enn det sittende kommunestyret, det er til ETTgruppa befolkningen har vendt seg når det har stormet som verst for Vefsn. For ETTgruppa har, uten blygsel, sagt sannheten, de har kalt en spade for en spade.

En forhåpentlig ny sammensetning av Vefsn kommunestyre kommer, med VTP som pådriver, til å gi ETTgruppa den status den fortjener, og det inkluderer økonomisk støtte for den viktige jobben de har gjort, gjør, og fortsatt kommer til å gjøre. Samarbeidet mellom kommunen og ETTgruppa har dessverre ikke vært slik det burde ha vært. Etter valget skal ETTgruppa inkluderes!

Godt SYKEHUSvalg!