Gå til sidens hovedinnhold

Helgelandsrådet mot fylkestinget og øyværinger?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fylkestinget har lovt dønnværinger og herøyfjerdinger bedre fergetilbud med hovedsamband over Bjørn og utbedring av fv 828. Dette fordi øyværinger trenger bedre løsning mens de venter på en eventuell framtidig fastlandsforbindelse. I innspillet fra Helgelandsrådet til RTP (Regional transportplan) er dette helt borte.

Da fylkestinget i 2015 vedtok å satse på fastlandsforbindelse med tunnel fra Herøy til Søvik, vedtok de også en midlertidig løsning for å gi dønnværinger og herøyfjerdinger et bedre samferdselstilbud inntil eventuell tunnel er på plass.

Dette blei fulgt opp av fylkestinget (9/10-2017) som vedtok: «Sandnessjøen – Dønna blir hovedsamband og får utvidet åpningstid og høyere frekvens. I store deler av driftsdøgnet tilbys timesfrekvens på strekningen».

Helgelandsrådet følger ikke opp disse positive vedtakene. Til tross for stort engasjementet blant øyværingene. Underskriftsaksjonene nylig, både for utbedring av fv 828 og hovedsamband over Bjørn, samt oppropet for fastlandsforbindelse, viser at folk er utålmodige.

Hvilken fastlandsforbindelse som eventuelt vil komme en gang i framtida gjenstår å se; den vedtatte tunnelen eller det relanserte prosjektet med «øyhoppingvegen» via Skorpa og eventuelt ferge eller flytebru. Vedtaket om tunnelen fra 2015 har så langt ikke gitt noen synlige tegn. Ikke en gang på papir. Det som er sikkert er at det vil gå mange år før det blir noen fastlandsforbindelse, uansett om tunnel eller bru blir løsninga.

Alle frykter dårlig samferdselstilbud rammer bosettinga. Dønnværinger og herøyfjerdinger trenger bedring raskt. Derfor var det positivt at gjenvalgt fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i valgkampen 2019 gjentok lovnaden om to ferger og timesavgang over Bjørn: «Som binder Dønna og Herøy mye bedre sammen med Sandnessjøen og verden», sa han og viste i tillegg til 140 millioner til start på utbedring av fv 828.

Helgelandsrådet snur opp-ned på det hele med sitt RTP-innspill. De krever at fylkesvegen fra Sandnessjøen til Søvik skal omklassifiseres til riksveg og at fergesambandet Søvik – Flostad skal omklassifiseres til riksvegsamband.

Hvis Helgelandsrådet vinner fram så skal de som skulle kjøre på en utbedra fv 828 på «Dønna/Herøy-sida» av Alstenfjorden i stedet kjøre på en riksveg på den andre sida av fjorden. Og blir det riksvegsamband fra Søvik til Flostad så får det sjølsagt konsekvenser for fylkesvegsambandet Sandnessjøen – Bjørn, som fylkestinget har konkludert med som beste midlertidige løsning for dønnværinger og herøyfjerdinger, laksetransport og alle andre. Det vil også bety at den lange omvegen for dønnværinger via Herøy for å kjøre fastlandsforbindelsen til Sandnessjøen en gang i framtida får en løsning på kort sikt med lang omveg, og lengre tid med ferge, via Flostad og Søvik.

Rødt prøvde å ta dette opp i siste formannskapsmøte. Det møtte motstand i posisjonen. Verken Høyre eller SV ville diskutere det. Men ordfører Nils Jensen (Sp) sa han har sett Helgelandsrådets innspill og har sendt inn Dønnas innspill til RTP for å prøve å bøte på det. Han lovte at det brevet skal komme i kommunens postliste – snart. Før påska er vi også lovt mer konkrete planer og beregninger for «øyhoppingveien» og Skorpa-løsninga.

Mens vi venter på mer papir er det viktig å jobbe for at dønnværinger og herøyfjerdinger får ei bedre løsning - snart, og som allerede vedtatt!

Kommentarer til denne saken