– Det er nå vi må være påskrudd. Vi kan ikke begynne arbeidet først når vi får en telefon

Det sier Høyres Stig Tore Skogsholm, som vil at formannskapet skal orienteres om innholdet i et nytt notat fra Helgelandssykehuset og høgskolen VID. Ordfører Bård Anders Langø bekrefter at han vil sette administrasjonen på saken.