Kommunal referansegruppe ble tema på ekstraordinært styremøte om Helgelandssykehuset 2025 og samfunnsanalyse: – Jeg stusser på hva som har endret seg