Hulda tilbød seg å stille på allmøte, men fikk nei: – Enhetslederen ønsket å ta møtet alene

Mandag var det allmøte som skulle informere de ansatte om hvorfor all kreftkirurgi fredag ble stoppet umiddelbart. Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir var ikke der. Det var avtalt på forhånd.