Foreslår to sykehus på Helgeland – stort på Mo og lite i Sandnessjøen

Foto:

Begge sykehusene skal ifølge sykehusdirektøren ha både fødeavdeling og akuttkirurgi.

DEL

(Helgelendingen) Sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdóttir la onsdag ettermiddag fram kun ett forslag til ny sykehusstruktur på Helgeland i et felles møte for alle de ansatte.

Onsdag kveld kom pressemeldingen fra Helgelandssykehuset. Der er hovedpunktene:

  • Det foreslås å bygge et stort sykehus på Mo i Rana og et lite sykehus i Sandnessjøen, i tillegg til distrikts-medisinske sentre (DMS) i Mosjøen og Brønnøysund.
  • Begge sykehusene skal ha fødeavdeling og akuttkirurgi.
  • Sykehuset i Sandnessjøen skal ha generell indremedisin, akuttmedisin og elektiv kirurgi. Sykehuset skal fortsatt ha akuttkirurgisk beredskap og fødeavdeling.

  • Dagens bygningsmasse i Mo i Rana skal videreutvikles, mens det i Sandnessjøen skal vurderes å bygge et nytt sykehus.
  • Mo i Rana blir hovedsykehus med et bredt akuttmedisinsk tilbud, kreftkirurgi og ortopedi.

  • Arbeidet med DMS i Brønnøysund er allerede kommet langt, og Helgelandssykehuset ser for seg en lignende satsing i Mosjøen, hvor det psykiatriske tilbudet som er bygget opp vil beholdes.

– Den nye sykehusstrukturen skal sikre menneskene på Helgeland et trygt, framtidsrettet og bedre helsetilbud – og vil være en positiv drivkraft for hele Helgeland. Jeg har vurdert alle forhold samlet, og mener dette er det beste alternativet med hensyn til pasientene, fagmiljøene, geografi og demografi, de ansatte og økonomi, sier Hulda Gunnlaugsdottir i en pressemelding.

Det kom fram i et felles møte for alle de ansatte i Helgelandssykehuset, som ble streamet til alle avdelingene.

Det har vært knyttet stor spenning til hva sykehusdirektørens innstilling til styret i Helgelandssykehuset ville bli. Saken skal nå behandles av styret i Helgelandssykehuset 28. november. Et vedtak der vil så bli sendt over til styrebehandling i Helse Nord, før det sendes videre til helseministeren.

Les hele rapporten i lenken her.

Artikkeltags