Ansatt ble sperret ute fra journalsystem etter påstander om brudd på taushetsplikten

Helgelandssykehuset har stengt ute en av sine ansatte fra journalsystemet etter at en pasient klaget på at helseopplysninger bare sykehuset kjente til, kom opp i en diskusjon. Brudd på taushetsplikten ble ikke bevist, men sperringen opprettholdes.