Investerer for 600 millioner kroner i Sandnessjøen

Slik vil de nye omsorgsboligene på Haugerud se ut.

Slik vil de nye omsorgsboligene på Haugerud se ut. Foto:

I mandagens kommunestyremøte kom det fram i en orientering, at Alstahaug kommune skal investere for over en halv milliard kroner.

DEL

Det var enhetsleder for Bygg- og eiendom, Monika Skjellstad, og ingeniør Linda Bamberg som sto for orienteringen for kommunestyrepolitikerne. Det ble lagt fram fem ulike prosjekter, og kostnaden rundt disse.

  • Rishatten sykehjem skal ut på anbud høsten 2019. Den totale kostnaden her er 308 millioner kroner, som fordeler seg på sykehjem 289 millioner, storkjøkken 13 millioner og hjelpemidler 6 millioner kroner.

Så langt har prosjektet kostet 25,1 millioner, som er fordelt på sykehjem 6,1 millioner, tomt 16,1 millioner og infrastruktur 3,8 millioner kroner. Kommunen er i dialog med Husbanken og Fylkesmannen om utforming av avdelingene.

Omsorgsboliger

På Haugerud i Ura, er det planlagt oppsatt nye omsorgsboliger. Disse skal ut på anbud våren 2019, og skal være innflyttingsklare høsten 2020.


  • Samlet kostnader her er estimert til 35 millioner kroner, hvor 6 millioner kommer i fratrekk som merverdiavgift, og 15 millioner i tilskudd. Lånebehovet her er 14 millioner kroner.

Prosjektet er godkjent i Husbanken, og søknaden er åpnet.

Barnehage

Kommunen ønsker å samle alle de kommunale barnehagene i en stor barnehage på Sandnes. Forprosjektet er ferdig.

  • Kommunen skal bygge 10 eller 12 avdelinger. 10 avdelinger er oppgitt å ha en kostnad på 96 millioner kroner, mens 12 avdelinger vil koste 106 millioner kroner.

Det er allerede påløpt 4,7 millioner kroner i forprosjektet. I kommunestyret ble det oppgitt at oppvekst- og Kulturavdelingen vil fremme dette som en egen sak, og at de ønsker en utsettelse på prosjektet til 2021.

Skoler

I forbindelse med den nye skolestrukturen skal 1–4. trinn fordeles på Sandnes og Ura skole. 5–7. trinn skal være på Bjarnetjønna. Denne skolestrukturen skal være i drift høsten 2019.

  • På Ura må det bygges to nye klasserom. Dette er beregnet å koste 14 millioner kroner, og inkluderer kontorplasser og heis. Prosjektet legges ut på Doffin i begynnelsen av juni.

Oppstart av byggingen vil skje i september 2019, mens forprosjektet på Bjarnetjønna starter allerede nå i juni. Vedtaket i økonomiplanen er 41.456.000 kroner over fire år. Summen er inkludert merverdiavgift.

Ny hall

Kapasiteten for treningstider i Stamneshallen og Helgelandshallen er sprengt. Det ble derfor lagt en ny hall inn i budsjettet. Foreløpig er hallen et skisseprosjekt, der det har vært møter mellom Bygg- og eiendom, skoledrift og fylkeskommunen.

  • Hallen er beregnet til 95 millioner kroner, og står nå på vent hos fylket. Hallen er ikke med i planene for 2020.

Øvrige prosjekter som det ble kort orientert om er:

  • Digitalt mottak
  • Kontormoduler sykehjem
  • Sanering av boligene i Foged Falchsvei
  • Hardbruksboliger som ligger i økonomiplanen for 202

Total er det opplyst at alle prosjektene, har en samlet kostnad på 600 millioner kroner.


Artikkeltags