Risikerer å tape 60 millioner om sykehuset lokaliseres på Mo: – Dramatisk negativt for kommunens økonomi og virksomhet

Alstahaug kommune har nå sendt sitt tilsvar til samfunnsanalysen som konsulentfirmaet Menon har gjort på vegne av Helgelandssykehuset. Her kommer det fram at kommunen risikerer å tape 60 millioner ved en lokalisering til Mo.