– Prosessen har vært ekstremt styrt, og jeg er redd for at den fortsatt vil være det

Hanne Benedikte Wiig (rødt), la ikke skjul på at hun er bekymret for sykehusprosessen. - Prosessen har vært ekstremt styrt, og jeg er redd for at den fortsatt vil være det.

Hanne Benedikte Wiig (rødt), la ikke skjul på at hun er bekymret for sykehusprosessen. - Prosessen har vært ekstremt styrt, og jeg er redd for at den fortsatt vil være det. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Det sa Hanne Benedikte Wiig (Rødt), da kommunestyret i Alstahaug diskuterte konsekvensene av «Helgelandssykehuset 2025».

DEL

Kommunestyret i Alstahaug behandlet mandag innspillene til den kommende samfunnsanalysen i Helgelandssykehuset 2025, og etter en lang diskusjon, og flere tilleggsforslag, ble lokalpolitikerne enige. De gikk enstemmig inn for et felles innspill fra de 12 kommunene som står sammen om sykehusstruktur for framtidens Helgeland.

Administrasjonssjef Børge Toft holdt en kort orientering i forkant av debatten.

– Det skal gjennomføres en samfunnsanalyse, og kommunene er bedt om å komme med innspill. Vi har i samarbeid laget et innspill fra alle de 12 kommunene. Det kom tydelig fram i styremøte i Helse Nord, 28. mai, hva som skal utredes. Administrerende direktør Dag Hårstad sa at han personlig har lest alle høringssvar, og sa også at flere av dem var svært gode. Dette står i sterkt kontrast til Helgelandssykehuset. I tillegg virket det som Helse Nord var mer bekvem med bruken av aksen, og at alternativer her ble sett på som uproblematisk, sa Toft.

Konsekvenser

Det er blant annet konsekvensene for pasientene, utvikling for byer og tettsteder, folkehelse og kapasitet, infrastruktur, transport og klima, som er noe av konsekvensene som en samfunnsanalyse skal utrede.

– 12 kommuner har gått inn for alternativ 2a, som er et felles sykehus på Helgeland, med tilhørende DMS. Styret i Helse Nord har også sagt at alternativ 2b-1 skal utredes. Dette er et stort, og et lite akuttsykehus, og er et alternativt som ikke anbefales faglig. Dersom denne modellen skal utredes, så må det tydelig gå fram hva innholdet skal være i disse to sykehusene. Et lite akuttsykehus uten akuttkirurgi anbefales ikke.

Toft understreket at det er svært viktig at kommunene fortsatt står sammen i sykehusprosessen.

– Vi må vise at det er enighet. Alle potensielle lokasjoner må belyses. Vi må ikke glemme at Sandnessjøen ikke er et eget sykehus. Det er en avdeling i Helgelandssykehuset. To likeverdige sykehus ligger ikke på bordet, og det er derfor ikke foreslått utredet.

Ros til Venstre

Ordfører Bård Anders Langø (Ap) argumenterte likevel for to sykehus, og roste samtidig også representant Hanne Nora Nilssen (V), i hennes innsynskamp mot Helgelandssykehuset.

– Jeg er glad for at Hanne Nora Nilssen fant bakgrunnstallene for den økonomiske analysen. Tallene har vi sett på senest i dag, og jeg tror det er viktig å få innblikk i dem. Samtidig må vi ikke bare fokusere på Sandnessjøen. Vi må fokusere på hele Hald, og vi må slik administrasjonssjefen understreker, få konkretisert funksjonene på hva de ulike modellene skal inneholde.

Hanne Benedikte Wiig (Rødt) har lenge stått på barrikadene, for å få fram budskapet om hvor viktig det er med et sykehus på kysten. Hun la likevel ikke skjul på at hun er bekymret.

– Det vi har fått i dag er et godt og grundig skriv. Jeg er imidlertid ikke like optimistisk som mange er. Prosessen har vært ekstremt styrt, og jeg er redd for at den fortsatt vil være det. Jeg ser at styret i Helse Nord presiserer at prosessen skal være grundig og transparent, men det har ikke vært slik til nå, sa hun.

Ordførerkandidat i Venstre, Hanne Nora Nilssen, fikk mye skryt i kommunestyret mandag. Bakgrunnen er hennes innsynskamp mot Helgelandssykehuset.

Ordførerkandidat i Venstre, Hanne Nora Nilssen, fikk mye skryt i kommunestyret mandag. Bakgrunnen er hennes innsynskamp mot Helgelandssykehuset. Foto:

Verdi

Stig Tore Skogsholm (H) sa at det å ha for mange alternativer med i en utredning, kan føre til at den kvalitative verdien av hver analyse blir svekket.

– Men vi ser det likevel som vesentlig at det kommer fram tilstrekkelig kunnskap om alle relevante alternativer. Det er en selvfølge at lokaliteter i Leirfjord utredes, men like selvfølgelig er det naturligvis at vi får utredet stort sykehus i Sandnessjøen – og på Mo i Rana, slik at vi får synliggjort de samfunnsødeleggende konsekvensene en slik beslutning vil medføre.

Skogsholm har også registrert den skarpe debatten, som er på alle sider av kommunegrensene.

– Det er ikke rart at folk slår ring rundt sykehuset vårt. Jeg vil tro alle som sitter her i dag, også har vært med på en eller flere markeringer. Nå vil jeg si noe til de som kanskje sitter og ser på – det fins ingen politikere her i denne salen som ikke jobber og brenner for Sandnessjøen sykehus. Debatten er av og til hard, men vi må ikke mistro våre medmennesker, folkevalgte eller ikke.

Ullstakk

I den forbindelse kommenterte han også sjefredaktør i Rana Blads leder, som reduserte bunadsgeriljaen, til en gjeng kvinner i ullstakk.

– Jeg har merket meg at den kanskje mest symbolsterke og klareste folkeaksjonen vi har hatt, blir redusert til en gjeng kvinner i ullstakk av en av regionens lokalaviser. For disse kvinnene i ullstakk har satt fingeren på noe helt vesentlig i vår debatt: Funksjon. Stort akuttsykehus, eller lite akuttsykehus, likeverdige eller likestilte sykehus. Alt dette koker ned til hva sykehuset eller sykehusene skal inneholde, sa han.

Han la fram følgende tillegg, til forslaget som var lagt fram av administrasjonen. Begge ble enstemmig vedtatt.

«Det er viktig at det i den samfunnsmessige konsekvensanalysen presiseres hvilke funksjoner en modell 2b-1 vil inneholde. Kun slik vil det være mulig å ta samfunnsmessig stilling til konsekvensene. Likeledes vil det være vesentlig å peke på lokalisering av alle alternativer».

Artikkeltags