Helgelandssykehuset engasjerer advokat i varslingssaken - vil svare på veien videre etter tirsdagens styremøte

Tirsdag skal del 2 av KPMGs rapport om de fire varslingssakene i Helgelandssykehuset behandles. Helgelandssykehuset har allerede signert en oppdragsavtale med Advokathuset BAHR basert på varslingssakene.