Helgelandssykehuset har brukt 1,55 millioner på PR-tjenester - eneste foretak i nord som har brukt penger på det

Helseminister Bent Høie har måttet svare på Helgelandssykehuset sitt pengebruk når det gjelder ekstern bistand til kommunikasjonsavdelingen.