I ei pressemelding informerer Helgelandssykehuset at prosjektet er i startfasen, og skal avdekke i hvor stor grad sykehuset kan nyttiggjøre seg av denne teknologien. Både ortopediavdelingen og medisinteknisk avdeling har fått 3D-printere.

I Sandnessjøen har medisinsk teknisk avdeling hatt 3D-printeren i bruk siden slutten av desember. Ingeniør Karol Andreasik forteller i pressemeldinga at nyvinningen har et stort potensial, der bruksområdene er mange.

– Det er ofte bare en liten tue som skal til for å velte et stort lass, og det ordtaket kan godt illustrere situasjoner der en liten komponent eller kopling kan sette et viktig behandlingsapparat ut av spill. Bestilling og frakt tar tid, nå kan vi i enkelte tilfeller være selvhjulpen og ha drift igjen innen timer, sier han, og legger til:

– Det er viktig å påpeke i denne sammenheng at vi gjerne ønsker å assistere andre avdelinger på sykehuset. Har de noe vi kunne printet ut som visualiserer, intensiverer eller stabiliserer driften, så bistår vi gjerne i å teste det ut.

Videre i meldinga informeres det at teknologien 3D-printing kan gi høyere effektivisering og sikkerhet innenfor drift, sykehuset kan også spare til dels store kostnader på å selv produsere vitale komponenter. En utskrift tar mellom ett minutt og 12 timer, avhengig av størrelse og form på komponenten.

3D-printeren kan erstatte koplinger, deksel, bokser og andre «enkle» komponenter i størrelsesorden 25x21x21 centimeters omkrets.

– Ofte må vi bestille spesielle deler der det er tidkrevende å lokalisere en produsent. Med 3D-printeren kan vi på få timer løse saken, og det til langt billigere pris, sier Andreasik og viser en kopling som han nettopp har tegnet i et 3D-program og printet ut.

– Denne komponenten brukes til testing av et apparat, og er nesten umulig å få tak i. Uten denne teknologien hadde det tatt lang tid før man hadde riktig verktøy for testing.

Hadde koplingen blitt bestilt ville de måttet vente i flere dager på å få apparatet, der koplingen hører hjemme, i drift igjen. Den originale koplingen i metall koster 350 kroner og har levering på en uke. Den egenkomponerte komponenten koster under 1 krone og tar to timer å produsere.

– Mulighetene er mange, og vi har allerede levert hjelpemidler til røntgen, et markeringsverktøy som de bruker daglig i sine røntgenbilder, sier Andreasik i pressemeldinga.