På grunn av koronasituasjonen er fødeavdelingen stengt for alle besøkende, med unntak for partner som kan være til stede under fødselen.

For partner betyr dette:

 • Kun partner som ikke har vært i områder Folkehelseinstituttet har definert som risikoområder, og som ikke har vært i kontakt med personer som er smittet kan besøke avdelingen.
 • Partner kan ikke være med på polikliniske konsultasjoner. Dette gjelder også ultralyd og poliklinikk på kveld/natt.
 • Partner kan ikke være med dersom mor blir innlagt ved føde observasjon, dette gjelder også ved igangsetting av fødsel.
 • Partner kan ikke være med ved keisersnitt.
 • Dersom partner har luftveisinfeksjon/smitte kan partner dessverre ikke være med i fødselen.
 • Av smittehensyn kan partner ikke være til stede under barseloppholdet.
 • Mor vil være i isolasjon ved luftveisinfeksjon.

Tror du fødselen er i gang?

Ring til oss på fødeavdelingen. Vi vil vurdere smitterisikoen individuelt. Derfor vil vi stille deg spørsmål om dette og dokumentere det i din journal. Det er viktig at du svarer ærlig.

Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon:

 • Har du vært utenfor Norden de siste 14 dager? Hvor har du vært?
 • Har du vært i kontakt med en bekreftet syk person de siste 14 dager?
 • Har du vært i kontakt med noen som er mistenkt syk de siste 14 dager?

Hvis du ikke har symptomer på luftveisinfeksjon:

 • Har du reist utenfor Norden de siste 14 dager? Hvor har du vært?
 • Har du vært i kontakt med en bekreftet syk pasient de siste 14 dager?

Om barselopphold

Barselopphold skal holdes så kort som mulig (to døgn etter normal fødsel). Du blir ikke sendt hjem dersom det ikke er forsvarlig for deg og ditt barn.

Andre besøkende:

Besøk av andre tillates ikke, dette gjelder også tidligere barn/søsken.