Helgelandssykehuset Mosjøen ga ikke god nok informasjon til pasient ved mistanke om kreft, ifølge Fylkesmannen i Nordland