Helgelandssykehuset stiller bakerst i køa: – Min største bekymring er økonomien

De økonomiske utfordringene i Helgelandssykehuset kan få konsekvenser for driften ved sykehuset i Mosjøen.