Gå til sidens hovedinnhold

Helgelandssykehusets fremtid og lokalisering

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Helgelendingen)

Prosjekt Helgelandssykehuset er nå i den fasen der det skal velges tomt for hovedsykehuset, sør for Korgfjellet. Politikerne i Grane er opptatt av at fremdrift, handlinger og investeringer som vedrører driften av dagens tre sykehuslokasjoner ikke undergraver det vedtaket som ble gjort av Helseministeren den 27.01.2020. Vi har tidligere opplevd at fattede vedtak rundt ansvarsfordeling mellom sykehus på Helgeland ikke har blitt realisert. Vi ønsker ikke å komme i en slik situasjon på nytt. Når man ser hva som skjer i sykehussaken i Møre- og Romsdal er det all grunn til å følge godt med her også. Det er derfor viktig at man på Helgeland holder stø kurs, og realiserer det vedtaket som Helseministeren la opp til.

Vi 11 kommunene som står sammen om felles syn i sykehussaken stiller oss bak vedtaket om et hovedsykehus lagt til Sandnessjøen og omegn, og et sykehus på Mo i Rana. Dette til tross for at et felles sykehus, etter vårt syn, hadde vært det beste.

I denne fasen av prosjektet skal valg av aktuelle tomter utredes og velges ut. Vi i Grane er opptatt av at lokalisering av hovedsykehuset gir akseptabel avstand for alle som får dette som sitt primære sykehusvalg. De 11 kommunene har hele tiden sagt at Tovåsen er vårt primære tomtevalg. Vi i vår del av indre Helgeleland mener også at en sykehustomt plassert på Nyland i Vefsn, er et meget godt alternativ. Denne lokaliteten har svært mange fortrinn med tanke på nærhet til sjø, vegnett og jernbane. En sykehustomt bør være i tilfredsstillende avstand både for øykommunene, kommunene på indre- og søndre del av Helgeland.

Dersom et sykehus blir plassert i Sandnesjøen, eller sør for Sandnessjøen, vil dette medføre lang avstand for pasienter fra indre- og søndre del av Helgeland. Det blir også lang avstand med hensyn til dagpendling for ansatte fra Mosjøen, og sørover. Dersom et tomtevalg blir for langt unna midtpunktet mellom Mosjøen og Sandnessjøen, må det kreves et DMS i Mosjøen. Dette vil bidra til at fagmiljøene spres på enda flere steder, noe som ikke er vårt primære ønske. Det blir også dårligere økonomisk bærekraft i prosjektet dersom dette skjer. Dette kan true hele prosjektet. Det må også minnes om fare for pasientflukt sørover, dersom avstand til et hovedsykehus blir for lang.

Både Tovåsen og Nyland er i utgangspunktet gode tomtealternativ med akseptabel nærhet til Mosjøen og Sandnessjøen. Det er også en akseptabel avstand både for befolkningen på øyene utenfor Sandnessjøen og for indre- og søndre Helgeland. Nå skal det gjøres grundigere undersøkelser før endelig valg av tomt, basert på mange ulike kriterier. Lykke til med valget. Valget er avgjørende!

På vegne av kommunestyret i Grane kommune

Kommentarer til denne saken