(Helgelendingen)

Avgjør styrestrid

I dag, torsdag, vil styret i Helse Nord ta en endelig beslutning i striden om hvorvidt tre styremedlemmer fra Midt- og Sør-Helgeland kan ha styreverv i Helgelandssykehuset. Trolig ender det med full tillit og ingen endring. Det vil i så fall være en helt riktig avgjørelse.

Det har vakt en viss oppsikt at ansatte ved Helgelandssykehuset Mo i Rana har gått hardt ut mot de nyvalgte styremedlemmene Henriette Hanssen, Andrine Solli Oppegaard og Hege Harboe-Sjåvik, og krevd at de fjernes fra styret i Helgelandssykehuset. Applaudert av Rana kommune, diverse lokale forståsegpåere og lokalavisene på Mo, har ansatte ved sykehuset sendt brev både til Helse Nord og helsedepartementet. Etter deres mening er de tre styremedlemmene verken habile eller har nødvendig tillit på grunn av at de tidligere har ytret seg om hvilken sykehusløsning som er den beste for Helgeland. Det sparkes i alle retninger, og i samme slengen uttrykkes mistillit også mot styrerepresentanter og styreleder i Helse Nord.

Helse- og omsorgsdepartementet har på en tydelig og klar måte svart på kritikken. De ser ingen grunn til å trekke oppnevningen av nye styremedlemmer til styret i Helgelandssykehuset i tvil og uttrykker full tillit til styret i Helse Nord. Departementet understreker i sitt svar at denne saken er avsluttet fra deres side. Det er klar melding og man skulle tro at et så tydelig svar ville roe gemyttene. I dagens styremøte i Helse Nord vil det ikke bli gjort endringer i styresammensetningen av styret i Helgelandssykehuset. Det skulle ellers bare mangle. Vi har tidligere skrevet på denne plass at oppnevning av styret i Helgelandssykehuset verken kan eller skal skje på bakgrunn av håndsopprekning. Alle styrerepresentanter har sin forhistorie, uten at det gjør at habiliteten som styremedlemmer kan trekkes i tvil.

Problemet er at Rana-alliansen allerede før helseminister Bent Høie hadde satt punktum for sin redegjørelse om valg av sykehusstruktur på Helgeland, hadde startet kampen for å tilrive seg hovedsykehuset på Helgeland. Det falt dem tungt for brystet at de fleste spesialistfunksjoner skal ha tilhold på det største sykehuset. Og i kampen for å torpedere Høies beslutning skyr de ingen midler. Man går løs på enkeltpersoner og trekker i tvil både hensikt og kompetanse. Det løftes fram en frykt for at fagmiljø utarmes og ødelegges, og da særlig knyttet til ortopedispesialitetene. Nå mangler bare argumentet med kjøttvekta – Mo i Rana er den største byen og må ha det største sykehuset.

Helgelandssykehusets største problem er opprørske medarbeidere som åpenbart lever i den villfarelse om at det er de som skal styre. Dersom de ikke får det som de vil, vil de gjøre det de kan for å torpedere det meste av utvikling som er til beste for befolkningen på hele Helgeland. Det er på tide at noen setter skapet på plass og gir klar melding om hvordan ting skal være. Det kan styret i Helse Nord gjøre i dag.