Helse Nord får mange henvendelser knyttet til Helgelandssykehuset: – Det er fortsatt uro i det offentlige rom