(Helgelendingen)

Nå er det skjedd som alle håpet på at det ikke kommer til å skje. Tovåsen og Leirfjord greide man å holde unna også.

En AD som vridde seg til det siste for ikke å ta med en framtidsrettet lokalisasjon til det beste for både pasienter og personal.

En AD og styre i Helgelandssykehusets som ikke ser sjansen til å utvikle en hel region og som ikke klarer å sette et lyspunkt.

En dokumentgjennomgang som er bare en farse fra ende til annen.

En ansattrepresentant som ignorerer en vesentlig del av ansatte.

En befolkningen i Mo i Rana som i stor grad har dårligere tilgang til spesialisthelsetjenester og etablerte Helgelandsfunksjoner.

En befolkningen hvor majoriteten får dårligere tilgang til spesialisthelsetjenester og veletablerte tilbud.

En befolkningen i Vefsn /Grane /Hattfjelldal som ikke har fått gjennomslag for sitt lokalsykehus i lik linje som bunadsgeriljaen.

Kvernåsen: Hvor mye koster det før man konkluderer med at den er uegnet og man bygger bare på det gamle sykehus i Sandnessjøen?

Den største utfordringen til helsevesenet i Norge er per i dag stor mangel på kvalifiserte arbeidstakere. Dette har Helgelandssykehuset og Helse Nord glatt valgt å ikke ta hensyn til og de viser ingen ønske om å beholde dyrebare ansatte som nå sannsynligvis vil forsvinne til andre helseregioner.

Alle de som går for denne dårlige løsningen og ikke likestille alle pasienter uansett i Helgeland hvor de bor må rettferdiggjøre dette i framtiden. Betenkninger fra fagfolk i skriftlig form fantes nok av.

En lege fra Helgelandssykehuset