Ortopedi er ikke viktigere enn andre fagområder

SPESIALIST: Liv Einmo ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen er spesialist i gynekologi og fødselssykdommer.

SPESIALIST: Liv Einmo ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen er spesialist i gynekologi og fødselssykdommer. Foto:

Av

Det skriver Liv Einmo, spesialist i gynekologi og fødselssykdommer ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen, i et svarbrev.

DEL

MeningerKommentar til uttalelse vedrørende ortopedi i Rana. Ortopedi er ikke viktigere enn andre fagområder.

Fagrådet i ortopedi i Helse Nord har nå gått ut i Avisa Nordland og i Rana Blad med en bekymringsmelding om de konsekvenser det kan få å legge ned det ortopediske fagmiljøet på Mo. Jeg synes derfor det er viktig å presisere at styret i Helgelandssykehuset ikke har anbefalt å legge ned det ortopediske fagmiljøet, de har vedtatt at de ønsker å samle alle fagmiljøene i Helgelandssykehuset i ett stort sykehus.

I Helgelandssykehuset er flere spesialiteter funksjonsfordelt mellom sykehusene. På Mo har man fått funksjonsfordelt ortopedi og revmatologi, i Mosjøen har man urologi, nevrologi, øye og hud, mens man i Sandnessjøen har barnesykdommer, øre-nese-hals (ØNH) og fysikalsk medisin og rehabilitering.

Det er ikke slik at det ene fagfeltet er viktigere enn det andre. Som eksempel er det et nasjonalt mål at lårhalsbrudd skal opereres innen 48 timer. Så lenge kan man ikke vente på ØNH-legen hvis et barn har et fremmedlegeme i luftveien.

Alle fag er viktige!

I leserinnlegg og avisartikler den siste tid kan man imidlertid få et inntrykk av at ortopedimiljøet på Mo er så mye større og viktigere enn andre fagfelt. På Mo i Rana har man per i dag 1 – én – spesialist i ortopedi i full stilling, og en spesialist som er i permisjon.

I tillegg er det to ortopedspesialister som er pensjonert som jobber i 30% stilling hver.

At dette skal være landsdelens største ortopedimiljø har jeg vanskelig for å tro. Når det gjelder andre funksjonsfordelte fagfelt i Helgelandssykehuset har man til sammenlikning for eksempel i Sandnessjøen 3 barneleger, 4 ØNH-leger (3,5 stilling) og 2 fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinere, hvor alle er spesialister!

Det er påfallende hvor mye oppmerksomhet det ene fagfeltet på Mo har fått sammenliknet med alle de andre like viktige fagfeltene i Helgelandssykehuset.

Nå har altså også fagrådet i ortopedi i Helse Nord gått ut i media. Det må da kunne nevnes at den ene spesialisten som er i full stilling i ortopedi på Mo sitter i Helse Nords fagråd i ortopedi sammen med én fysioterapeut fra Mo (to av totalt åtte medlemmer), og at den andre ortopeden på Mo som nå er i permisjon er sekretær i det samme fagrådet.

Fagrådet i ortopedi i Helse Nord har altså uttrykt bekymring for den uro og usikkerhet det nå er i fagmiljøet i Helgelandssykehuset, og hvilke konsekvenser det vil få dersom ortopedi må samles med de andre fagfeltene i ett stort sykehus på Helgeland.

Dette tenker jeg er den samme bekymring som også de andre fagrådene i Helse Nord ville ha uttrykt dersom de hadde blitt spurt, og det er vel dette som er den store oppgaven som ledelsen i Helgelandssykehuset må jobbe med når vi nå snart går inn i interimsperioden.

Det har nemlig over mange år og tiår blitt gjort en fantastisk og kontinuerlig jobb med rekruttering og stabilisering innen alle spesialitetene i Helgelandssykehuset, og alle fagområdene er like viktige å bevare og styrke i den perioden vi nå går inn i!

Artikkeltags