(Helgelendingen)

Hvilke bidrag vil helseminister Ingvild Kjerkol gi til et havarert helseforetak, Helgelandssykehuset HF? Vil hennes tidligere uttalelser for plassering av tarmkreftkirurgien til Rana intensivere konflikten?

Helseministerens nærvær for en mangeårig sykehuskonflikt på Helgeland er og har lenge vært ønsket og nødvendig; hennes deltakelse kommer bare altfor sent.

Mangeårig vanstyrt og korrumpert sykehusprosess har kostet tid, penger og blitt starten på en lokal krigshistorie for beboerne på Helgeland.

Et prosessarbeid som gjennom Utviklingsplan, Planprogram i idéfase til konseptfase har kostet nærmest 10 år, det dobbelte av forventet tidsbruk og pengebruk.

Avvikende prosessarbeid

Et prosessarbeid som har til mål å styrke regions-bygging for «Nord-Norges 3. største by», vil gjøre pasienter på Helgeland til tapere.

Alle grep synes tillat for å oppfylle ordfører Waages «omkamp» for Hovedsykehus til sentrum av Rana.

Hva kan et konstitusjonelt demokrati tåle av rettsbrudd før samfunnet reagere?

Foretaksmodellen plasserer kontrollfunksjonen og ansvaret på styret i de regionale helseforetakene, som sitter med begrenset innsikt i situasjoner, og lar seg villig lede av administrasjonens framlegg.

Varsellamper mot styringsdokument

Ingen stopper prosessarbeidet når varsellamper blinker mot et styringsdokument for konseptfasen, som bryter med vedtatt, undertegnet foretaksprotokoll av minister Bent Høie 27. januar 2020. I konseptfasen er styringsdokumentet blitt definert ut fra vedtatt foretaksprotokoll om «to likeverdige sykehus» på Helgeland.

I brev fra helseminister Bent Høie til Rana kommune, datert 16. oktober 2020, framlegges det:

«-- det er ikke fra foretaksmøte i januar i år brukt begrep som «likeverdige sykehus», ---

Gjennomarbeidet Styringsdokument bryter med framlagt foretaksprotokollen, signert av helseminister Bent Høie 27. jan. 2020 og bør regnes som et underkjent dokument.

I konseptfase – steg O tillegges et avsnitt som omdefinerer helseministerens styrevedtak: BEGREPSAVKLARINGER.

Styringsdokument ved «Likeverdige sykehus» på Helgeland fundamenteres inn i Konseptfase – steg 0 ved:

Faglig strategisk utviklingsplan
Analyse for økonomisk bæreevne
Plan for gevinstrealisering

Følges opp med konseptfase – steg 1:

Konseptrapport
Hovedprogram og alternativ vurderinger

En endelig avslutning av styringsdokumentet konseptfase – steg 2:

Utdypning av valgte hovedalternativer og leveranser.

Styringsdokument for Helgelandssykehuset

Hvordan kom strukturen om 2 likeverdige sykehus inn i styringsdokumentet?

Vedtak fra foretaksprotokollen var:

Struktur for somatisk tjenestetilbud basert på modell med ett sykehus etablert til to lokasjoner.

Et hovedsykehus i Sandnessjøen og omegn, som er helseforetakets akuttsykehus med akuttberedskap i indremedisin og et sykehus i Rana som etableres som akuttsykehus med akuttberedskap i indremedisin.

2 ulike sykehus til to lokasjoner som skal baseres på modell som et sykehus.

Akuttsykehus

Akuttsykehuset, er helseforetakets hovedsykehus og gis i Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019), omtale som stort akuttsykehus med opptaksområdet på mer enn 60.000–80.000 innbyggere, og skal ha et bredt akuttilbud med akuttkirurgi og tilbud til flere medisinske spesialiteter.

Sykehuset i Rana, betegnes som akuttsykehus med akuttfunksjoner i indremedisin, og anestesilege i døgnvakt og planlagt kirurgi.

Hvordan kommer tarmkreftkirurgi, med tilhørende bløtdelskirurgi og traumakirurgi til et by-sykehus i Rana, uten framtidig kompetanse som Akuttsykehus og uten akuttilbud for akuttkirurgi?

Pasientenes rammebetingelser

Vi trenger ikke lenger Ranas spilleregler for utøvd god og forsvarlig forvaltningsskikk. Et gjennomført Styringsdokument for konseptfasen som underkjennes ved brudd til helseministerens signerte foretaksprotokoll. Taperne er pasientenes ønsker for behandling ved fagsterk, kompetente helseinstitusjoner.

Fritt sykehusvalg vil være deres redning for trygg medisinsk oppfølging. Pasientenes gitte vilkår og rammebetingelser for helse er av helseforetaket behandlet som en undersortering.

Samfunnsanalyser, ulike bærekraftsmål og et underkjent Styringsdokument for konseptfasen, har endt opp med feilplassering av tarmkreftkirurgi og følgelig svekket ambisjonsnivået for et hovedsykehus for de neste generasjoner for 100.000 beboere langs kyst og innland av Helgeland.

Et ran av Tovensykehuset i Leirfjord kommune, hvor 8 av 10 helgelendinger vil rekke sykehuset innen 1 time og hvor øvrige 2 av 10 beboere på Helgeland vil rekke sykehusbehandling innen 1,5 time.

Harald Nyberg, spesialist i mage-/tarmsykdommer og kardiologi, og pensjonert lege, Oslo